Bijzondere algemene ondernemingsraad nieuwe organisatiestructuur

Op woensdag 24 mei ging een bijzondere algemene ondernemingsraad door rond de aangekondigde nieuwe organisatiestructuur. De directie gaf toelichting bij de plannen en beklemtoonde vooral dat deze reorganisatie nodig is om vanaf 2020 concurrentieel te zijn met eventuele andere spelers op de markt van het openbaar vervoer. Bedoeling is dat veel zaken rechtstreeks en centraal zullen aangestuurd worden. Meer echte details zullen pas gecommuniceerd worden van zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, waardoor we vanuit ACLVB nog even willen wachten om hierover een advies te formuleren. Wel probeerden we de directie ervan te overtuigen dat de huidige gang van zaken toch een bepaalde onzekerheid onder het personeel veroorzaakt. De directie beseft dit, maar koos er voor om vanaf het begin open te communiceren in plaats van te wachten op een volledig uitgewerkt plan. Bedoeling blijft om de werkzekerheid van het personeel te garanderen!!!