Syndicaal overleg beschikbaarheid voertuigen

Er bestaan heel wat problemen met de beschikbaarheid van onze voertuigen. Vooral in de drie streekregio’s van Oost-Vlaanderen kampen we regelmatig met een tekort aan voertuigen. Vorige week werden hierover een aantal afspraken gemaakt: Men zal volop inzetten op nieuwe onderhoudsschema’s waarbij ook voldoende tijd en aandacht bestaat voor het herstellen van allerhande kleine defecten. Men zal ook opnieuw inzetten op preventief onderhoud. Verder tracht men een aantal maatregelen door te voeren om de achterstand weg te werken en bekijkt men om tot een betere verdeling te komen van de reservevoertuigen.
Iedereen is er zich van bewust dat de toestand ernstig is, maar op heel korte termijn zal dit niet kunnen opgelost worden. Men voorziet een 6 tot 8-tal weken vooraleer er in de praktijk resultaten zichtbaar worden van deze nieuwe maatregelen. We houden alvast de vinger op de pols….

Besprekingen paritair comité verlopen moeizaam…

Momenteel zijn de besprekingen binnen het paritair comité opgestart aangaande de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur. Vanuit de vakorganisaties vragen we vooral om de voorgestelde organisatiestructuur nog te kunnen bijsturen alvorens we overgaan tot afspraken te maken over de invulling.
Voorlopig werd nog niks concreets overeengekomen, de gesprekken zullen op 21 maart verder gezet worden.
Van zodra er concreet nieuws te melden valt zal dit zeker via e-mail en onze facebookpagina gecommuniceerd worden.

Bijzondere algemene ondernemingsraad nieuwe organisatiestructuur

Op woensdag 24 mei ging een bijzondere algemene ondernemingsraad door rond de aangekondigde nieuwe organisatiestructuur. De directie gaf toelichting bij de plannen en beklemtoonde vooral dat deze reorganisatie nodig is om vanaf 2020 concurrentieel te zijn met eventuele andere spelers op de markt van het openbaar vervoer. Bedoeling is dat veel zaken rechtstreeks en centraal zullen aangestuurd worden. Meer echte details zullen pas gecommuniceerd worden van zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, waardoor we vanuit ACLVB nog even willen wachten om hierover een advies te formuleren. Wel probeerden we de directie ervan te overtuigen dat de huidige gang van zaken toch een bepaalde onzekerheid onder het personeel veroorzaakt. De directie beseft dit, maar koos er voor om vanaf het begin open te communiceren in plaats van te wachten op een volledig uitgewerkt plan. Bedoeling blijft om de werkzekerheid van het personeel te garanderen!!!