Syndicaal overleg beschikbaarheid voertuigen

Er bestaan heel wat problemen met de beschikbaarheid van onze voertuigen. Vooral in de drie streekregio’s van Oost-Vlaanderen kampen we regelmatig met een tekort aan voertuigen. Vorige week werden hierover een aantal afspraken gemaakt: Men zal volop inzetten op nieuwe onderhoudsschema’s waarbij ook voldoende tijd en aandacht bestaat voor het herstellen van allerhande kleine defecten. Men zal ook opnieuw inzetten op preventief onderhoud. Verder tracht men een aantal maatregelen door te voeren om de achterstand weg te werken en bekijkt men om tot een betere verdeling te komen van de reservevoertuigen.
Iedereen is er zich van bewust dat de toestand ernstig is, maar op heel korte termijn zal dit niet kunnen opgelost worden. Men voorziet een 6 tot 8-tal weken vooraleer er in de praktijk resultaten zichtbaar worden van deze nieuwe maatregelen. We houden alvast de vinger op de pols….

Print Friendly, PDF & Email