Besprekingen paritair comité verlopen moeizaam…

Momenteel zijn de besprekingen binnen het paritair comité opgestart aangaande de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur. Vanuit de vakorganisaties vragen we vooral om de voorgestelde organisatiestructuur nog te kunnen bijsturen alvorens we overgaan tot afspraken te maken over de invulling.
Voorlopig werd nog niks concreets overeengekomen, de gesprekken zullen op 21 maart verder gezet worden.
Van zodra er concreet nieuws te melden valt zal dit zeker via e-mail en onze facebookpagina gecommuniceerd worden.

Print Friendly, PDF & Email